Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Houd er rekening mee dat voor bepaalde services en producten die wij aanbieden specifieke voorwaarden en bepalingen kunnen gelden, waaronder een specifiek privacy beleid. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen dit privacy beleid en de specifieke voorwaarden en bepalingen, prevaleren de specifieke bepalingen en voorwaarden.

Uw rechten

In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om ieder moment toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens zo wij deze verwerken. Verder heeft u het recht ons te vragen om onjuiste persoonlijke gegevens over u te rectificeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken, uw recht op gegevens portabiliteit uit te oefenen en bezwaar te maken te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.Wilt u uw rechten uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen: Fabri NL, Bremenstraat 6, 7575 EH Oldenzaal, Nederland per Email info@fabri.nl onder vermelding van Persoonsgegevens.
In geval van klachten met betrekking tot ons privacy beleid of de handhaving daarvan heeft u het recht deze in te dienen bij de bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Stuur ons een bericht