Privacyverklaring

Privacy Statement

Voor Fabri NL, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder … en gevestigd aan de Bremenstraat 6, 7575 EH Oldenzaal, Nederland.

Algemeen

Met dit privacy beleid wordt beschreven hoe Fabri NL o b.v. informatie over u opslaat en hoe wij deze gebruiken wanneer u producten bij Fabri NL koopt, contact met haar opneemt, zich aanmeldt voor of deelneemt aan een evenement dat Fabri NL zelf, in haar opdracht, of voor haar wordt georganiseerd zoals bijvoorbeeld beurzen. Samen; de ‘diensten’. Een en ander geldt tevens als wij gebruik maken van uw diensten.


Verzameling van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. Wanneer u van onze diensten gebruikt maakt, verzamelen en bewaren we de volgende informatie die u verstrekt: Bedrijfsnaam, klantnummer, voor- en achternaam, adres en e-mailadres, (mobiel)telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast kan Fabri NL informatie verzamelen die door gebruik van social media met haar gedeeld wordt. Bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot ras of etniciteit worden door ons niet bewerkt.

Als u contact met ons opneemt met betrekking tot uw bestelling of anderszins, kunnen wij – in aanvulling op wat hierboven is uiteengezet – ook andere informatie opslaan die u ons of zelf verstrekt. Hierbij valt te denken aan informatie met betrekking tot bepaalde (zakelijke) activiteiten, productinformatie of een (open) sollicitatie.

Indien u deelneemt aan een evenement dat Fabri NL organiseert of waaraan ook zij deelneemt (beurzen) kan zij, tenzij anders vooraf overeengekomen, eventuele foto’s en/of sfeerimpressies gebruiken voor marketingdoeleinden op verschillende interne en externe kanalen. Houd er rekening mee dat informatie die u als persoon kan identificeren, als persoonlijke gegevens worden beschouwd, ook als u een bestelling plaatst in naam van een bedrijf.


Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Fabri NL gebruikt de haar ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens;

  • a) Om uw bestelling te accepteren, correct te verwerken of bij wijzigingen aan te passen.
  • b) Om zo nodig contact met u op te nemen met betrekking tot uw bestelling of anderszins.
  • c) Om de bestellingen die u geplaatst heeft correct uit te leveren en te factureren, of u van de uitlevering op de hoogte te brengen.
  • d) Om klachten of andere aan garantie gerelateerde zaken in behandeling te kunnen nemen, vragen te beantwoorden of disputen op te lossen.
  • e) Om onze services en interne processen te beheren en/of te optimalieren.
  • f) Om de diensten te verlenen die u bij ons aangevraagd heeft, zoals het verzenden van (persoonlijke)nieuwsbrieven, -aanbiedingen, prijslijsten, catalogi etc.
  • g) Om ons bedrijf, onze producten en diensten te introduceren, te vermarkten en aan te prijzen.

Fabri NL zal geen persoonlijke gegevens delen met, of verstrekken aan derden tenzij;

  • - dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten
  • - dit in haar uitdrukkelijk bedrijfsbelang (zoals bijvoorbeeld bij kredietwaardigheidschecks)
  • - tenzij zij daar van overheidswege of wettelijk toe verplicht wordt

Met derden die in opdracht van of namens Fabri NL persoonsgegevens verwerken of er toegang toe hebben (zoals transporteurs en IT dienstverleners), wordt te allen tijde een overeenkomst voor deze gegevensverwerking aangegaan zodat ook bij hen een zo hoog mogelijke beveiliging en geheimhouding gewaarborgd wordt.


Juridische grond voor de verwerking van persoonsgegevens

Omdat persoonlijke gegevens uitsluitend mogen worden verwerkt en opgeslagen als er een wettelijke grondslag is, zal Fabri NL uw persoonlijke gegevens te allen tijde in overeenstemming met de relevante wetgeving verwerken en/of opslaan. Om tot een wettelijke koopovereenkomst te komen en deze vervolgens na kunnen te komen, is het noodzakelijk om ook bepaalde persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan. Daarnaast bestaat voor Fabri NL het gerechtvaardigde belang om persoonsgegevens, ten dienste van haar klanten, te gebruiken voor de optimalisering van haar commerciële dienstverlening. Tevens kan er bij juridische kwesties (zoals productaansprakelijkheidskwesties) voor Fabri NL een legitiem belang zijn persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan.


Hoelang bewaren we gegevens?

Fabri NL bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de vereisten als uiteengezet in sectie 3.1, of zolang wettelijk toegestaan is.


Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Fabri NL heeft de nodige en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verlies of gebruik van persoonlijke gegevens. Zo zijn de systemen uitsluitend na codering toegankelijk en worden gegevens beschermd achter firewalls. Als uw gegevens door derden binnen de EU/EER worden verwerkt, nemen we aanvullende maatregelen zoals het aangaan van een overeenkomst met de standaard contractbepalingen voor gegevensverwerkers zo die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.


Links

U dient er rekening mee te houden dat de website van Fabri NL mogelijk links bevat naar andere websites die buiten de controle van Fabri NL liggen. Fabri NL is niet verantwoordelijk voor de bescherming van uw integriteit of de inhoud van dergelijke websites, wij raden u dan ook nadrukkelijk aan het privacy statement van deze websites te raadplegen. Fabri NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.


Stuur ons een bericht